Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

Beheerstechnische en educatieve uitrusting groengebieden

Natuur-, park- en bosgebieden worden vaak op een aangepaste manier ingericht. 
Vaak gebeurt dit vanuit beheerstechnisch standpunt (het plaatsen van afrasteringen voor begrazing, het plaatsen van stuwen en sluizen tbv vernatting,...), vaak ook vanuit educatief standpunt (plaatsen knuppelpaden, bruggen,...)
Inzake het plaatsen van diverse afsluitingen hebben we een aanzienlijke ervaring opgebouwd.
Typerend voor aIle afsluitingen die we plaatsen, is bet gebruik van houten palen.
De door ons aangewende palen (kastanje, eik of eucalyptus) hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bosbestanden en dat ze geen bijkomende scheikundige verduurzaming (impregnering) ondergaan.
Grote begrazingsblokken in natuurgebieden worden vaak uitgerasterd met een electrische afsluiting. Hiertoe gebruiken we GALLAGHER-afsluitingen.
We zijn dan ook erkend als plaatsingsfirma door GALLAGHER BELGIUM bvba.
Tevens plaatsen we allerlei randinfrastructuur van afsluitingen.

In veel natuurgebieden worden vernattingstechnieken toegepast om waardevolle biotopen te behouden of te ontwikkelen.
Hierbij kunnen we u van dienst zijn door het plaatsen van stuwen of afsluiters.