Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik sur le photo pour voire plus de photos !

Travaux de plantation

Een natuurtechnisch maaibeheer wordt hoofdzakelijk gevoerd op kwetsbare terreinen. De meestal vochtige terreinen herbergen bijzondere plantengemeenschappen of potenties in die zin, die enkel door éénjaarlijks of meerjaarlijks maaibeheer kunnen behouden worden. Afhankelijk van de kwetsbaarheid van het terrein, kunnen we verscheidene machines inzetten om natuurtechnisch maaibeheer uit te voeren.

Belangrijkste aandachtspunt inzake onze materiaalkeuze is de betrachting om bodemverdichting en bodemverstoring, welke beide nefast zijn bij natuurbeheer en natuurontwikkeling, tot een minimum te beperken. FR FR