Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

Pleinen, Paden en Wegen

Bij de (her)inrichting van buitenruimtes worden vaak nieuwe pleinen en wegen aangelegd.
Bij de aanleg van dolomietpaden maken wij gebruik van een mini-tractor waaraan een kilverbord wordt bevestigd. Op deze manier wordt het materiaal mooi gelijkmatig verdeeld.

Op kwetsbare of moeilijk toegankelijke gedeeltes in natuurterreinen worden soms knuppelpaden aangelegd teneinde de bezoeker op een comfortabele manier toe te laten dit gedeelte van het gebied te bezoeken.
Ook inzake de plaatsing van knuppelpaden kunnen we een aantal mooie referenties voorIeggen.
Om de duurzaamheid van een aangelegd knuppelpad te verhogen, zijn we overgestapt op het aanwenden van plastic grondankers ipv houten grondankers.
De ervaring heeft ons geleerd dat grondankers door het veelvuldig contact met aarde en water veel sneller wegrotten dan andere onderdelen van bet knuppelpad.
Om de levensduur van een knuppelpad op te trekken, zijn we dan ook gestart met bet gebruik van grondankers uit gerecycleerd plastic.
Dit recyclageproduct is echter dermate verscholen bij een afgewerkt knuppelpad dat vanuit esthetisch standpunt geen verschiI kan worden opgetekend met een knuppelpad dat volledig in hout is aangelegd.