Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook

Erosiebestrijdingswerken Aarschot afgerond

In Aarschot hebben we op verschillende locaties houthakseldammen aangelegd om plaatselijke wateroverlast tegen te gaan.
U kan het persbericht van de provincie Vlaams-Brabant hier terugvinden.