Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook

HEYLEN bvba

Thuis in natuurlijk groenbeheer
HEYLEN BVBA is in 1995 opgericht door Tom Heylen. Zijn achtergrond en brede interesse inzake ecologie motiveerde hem om de stap te zetten een uitvoeringsbedrijf voor natuurbeheer en natuurgerichte terrein- en landschapsinrichting op te richten. De grootste aandacht werd en wordt gegeven aan de kwetsbaarheid van vele natuurlijke groengebieden en de optimale benutting van gebiedspotenties. Om deze opdracht te kunnen verwezenlijken, werd dan ook fors geïnvesteerd in een aangepast machinepark. Tesamen met een gedegen vakkennis en betrokkenheid van onze medewerkers zijn dit onze grootste troeven.

Beheer van de buitenruimte van A tot Z
Door het groeiend aantal medewerkers en om een grotere continuïteit in het opdrachtenvolume te verzekeren, werd ons activiteitenpakket doorheen de jaren fors uitgebreid. Zo kunnen we u tevens van dienst zijn bij het uitvoeren van de inrichting en onderhoud van elke buitenruimte, en dit van A tot Z. Rond elk park, plein of groengebied denken we graag met u mee inzake (her)inrichting of onderhoud. We kunnen voor u grond- en wegeniswerken uitvoeren, verhardingen en beplantingen aanbrengen en waterbouwwerken uitvoeren. We ontwerpen en plaatsen voor u bruggen, steigers, infoborden, picknicktafels, zitbanken en ander buitenmeubilair. Duurzaamheid voeren we hoog in het vaandel. Als ons de vrijheid geboden wordt, weerspiegelt zich dit niet alleen in de keuze van de te verwerken materialen. Zo vinden we ook zuiver water van enorm belang . Hierdoor zijn we sinds enkele jaren ook actief op de markt van individuele waterzuivering (KWZI)

VCA-certificaat
Tenslotte vinden we ook kwaliteit, veiligheid en continuïteit in bedrijfsvoering niet onbelangrijk. Om deze redenen beschikken we dan ook over verscheidene erkenningen als aannemer van openbare werken en zijn we tevens een VCA-gecertificeerd bedrijf.

Voor het uitvoeren van werken beschikken wij over volgende erkenning:
B(2) Alg. aannemingen v. waterbouwk. werken
    (max per werk:275.000 EUR - max alle werken samen:2.200.000 EUR )
B1(2) Ruimen van waterlopen
    (max per werk:275.000 EUR - max alle werken samen:2.200.000 EUR )
C3(2) N-elektr. verkeerstekens verbindingsweg
    (max per werk:275.000 EUR - max alle werken samen:2.200.000 EUR )
G(4) Algemene aannemingen van grondwerken
    (max per werk:900.000 EUR - max alle werken samen:7.000.000 EUR )
G3(4) Beplantingen
    (max per werk:900.000 EUR - max alle werken samen:7.000.000 EUR )