Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

Herinrichting Dautenbeek

In opdracht van de provincie Limburg moet de Dautenbeek te Diepenbeek over een traject van ca 1,2 km worden hersteld. Momenteel zoekt deze waterloop van tweede categorie zich een weg temidden een woonwijk, waarbij nogal wat aangelanden de beekoevers zelf enige vorm van versteviging gegeven hebben, al dan niet geslaagd.

Het project voorziet een uniformering van de beschoeiingen in de vorm van gepuntlaste en geweven schanskorven in combinatie met houten betuiningspalen. Illegale constructies en hinderende bomen en struiken op of in de beekoever worden afgebroken en verwijderd.