Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

Landduinherstel in Den Brand

In het natuurgebied Den Brand te Hechtel-Eksel zijn we in opdracht van gemeente Hechtel-Eksel, Agentschap Natuur en Bos en Regionaal Landschap Lage Kempen recent gestart met een groot natuurherstelproject. De voormalige landduinen die destijds bebost werden met grove en corsicaanse den, zullen deels terug hersteld worden. Na het verwijderen van alle bomen en struiken ruimen we het kleine kruinhout. Vervolgens worden de volledige voormalige duinen afgeplagd en daardoor ontdaan van strooisel en humeuzere grond. In een laatse fase worden de stronken gerooid en de rooigaten gedempt. Alle vrijkomende materialen moeten tenslotte worden afgevoerd. Meer info vindt u op de speciaal ontwikkelde projectwebsite www.indenbrand.be.