Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

Landduinherstel Most - Keiheuvel

In het natuurgebied De Most – Keiheuvel wordt er in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Natuur en Bos, door ons gestart met de tweede fase van een grootschalig landduinherstel.

Hiertoe wordt er over meer dan 17 ha naaldbos verwijderd, waarna we alle stronken dienen te frezen en tenslotte het terrein volledig dienen af te plaggen.

In de marge van dit project dienen we nog een tiental oude en vervallen weekendverblijven op te ruimen inclusief draadomheiningen.