Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

Landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei

Update maart 2019: De werken aan de Stiemerbeek zijn afgerond. Een grote prefab waterverdeelconstructie die zuiver water van de Schabeek rechtstreeks naar natuurgebied de Maten kan leiden en indien gewenst bijkomend water van de Stiemerbeek kan afleiden, werd geplaatst en voorzien van de nodige afsluiters en terugslagkleppen. Een nieuw fietspad in boskiezelverharding werd aangelegd langs de Stiemerbeek en de Schabeek. Tenslotte werden alle hellingen voorzien van een bezaaiing met hydroseeding.
Update december 2018: Met de afwerking van de rioleringswerken en het aanleggen van een wandelpad in boskiezel boven de ingebuisde beek en aansluitend aan het door ons geplaatste knuppelpad is één deeltraject van de opdracht volledig afgerond.

Update november 2018: Op onze werf in de Stiemerbeekvallei zijn ondertussen op zes plaatsen betonnen oevers van Stiemerbeek en Dorpsbeek uitgebroken en vervangen door flauwere oevers met schanskorven, deels bedekt met colloïdaal beton en deels met aarde. Deze flauwere oeverzones moeten het amfibieën en andere kleinere dieren mogelijk maken de beek te verlaten. Verder worden momenteel enkele grote kopmuren geplaatst, alsook een betonnen riolering inclusief sifonputten.

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij zijn we gestart met dit landinrichtingsproject in de Stiemerbeekvallei. Om zuiverder water in natuurgebied de Maten te bekomen wordt een volledig nieuw beektraject uitgegraven voor de stiemerbeekvallei. Verscheidene waterverdeelconstructies moeten zorgen voor een meer efficiënte wateraanvoer en -afvoer. De toegankelijkheid van het gebied wordt verbeterd door een padenstructuur van boskiezelpaden en knuppelpaden.