Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

Landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei; Slagmolen

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij zijn we gestart met dit landinrichtingsproject in de Stiemerbeekvallei.

Om zuiverder water in natuurgebied de Maten te bekomen wordt een volledig nieuw beektraject uitgegraven voor de stiemerbeekvallei. Verscheidene waterverdeelconstructies moeten zorgen voor een meer efficiënte wateraanvoer en -afvoer. De toegankelijkheid van het gebied wordt verbeterd door een padenstructuur van boskiezelpaden en knuppelpaden.