Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

Landscaping The Court Nike

Na een lange en intense selectieprocedure zijn we trots te mogen melden dat we in opdracht van Nike de volledige landscaping rond hun nieuwbouwproject “The Court” te Ham mogen uitvoeren. Naar analogie met het naastgelegen zustergebouw “Wings” wordt er geopteerd om een meer natuurlijk parklandschap aan te leggen waarbij er uitdrukkelijk wordt geopteerd voor streekeigen beplantingen en biodiversiteitsversterkende maatregelen.