Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

Natuurbeheer najaar 2018

Deze droge nazomer en herfst hebben onze mensen nog meer van katoen moeten geven dan andere jaren in de klassieke natuurbeheerstaken die we overal ten lande uitvoeren.

De druk lag/ligt hoog om iedereen te kunnen bedienen.

Ze verdienen dan ook een dikke pluim voor de talloze uren bosfrezen, plaggen, maaien, chopperen, ruimen, baggeren en rooien!