Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

School Mozaïek in Kessel-Lo

Basisschool de Mozaïek te Kessel-Lo wou haar aftandse speelplaats volledig laten heraanleggen. Ontwerpbureau Parkoer bezorgde hen een uitdagend ontwerp waarin avontuurlijk en natuurlijk spelen centraal staan. Het saaie terrein wordt door ons volledig heraangelegd met de nodige heuvels en hoogteverschillen. Er komen grindwadi’s, een waterspeelplaats,  zand- en houtsnipperbakken met natuurlijke speelaanleidingen in de vorm van stap- en klauterstammen, duikelrekken en glijbanen. Er wordt een buitenklas met betonnen zitelementen aangelegd, alsook een slingerende zitbank in architectonisch beton. Er worden volledig nieuwe verhardingen in de vorm van betondals en grindpaadjes voorzien. Een moestuintje en de nodige aanplantingen in de vorm van heesters en struiken vergroenen het ontwerp.