Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

Zwin

Natuurpark het Zwin ondergaat een grote metamorfose. Reeds twee jaar is de firma Aertssen bezig met het grootste natuurontwikkelingsproject dat in België ooit is uitgevoerd. 120 ha akkerland in de aangrenzende polders werd onteigend waarna de bouwvoor werd afgegraven, nieuwe kreken en geulen werden uitgegraven en een volledig nieuwe ringdijk rond het uitgebreide Zwin werd aangelegd. Gelijktijdig werd een deel van de oude dijk volledig weggegraven. In onderaanneming van de firma Aertssen verzorgen we de plaatsing van een groot deel van de beheersinfrastructuur. We dienen ca 20 km ursusrasters voor de toekomstige schapenbegrazing te plaatsen, inclusief 24 veeroosters, 8 schapenstalletjes, poorten, klaphekjes, draaipoortjes, houten trappen en drinkbakken. Verder planten we op de buitendijkse hellingen van de nieuwe ringdijk ca 20.000 stuks doornig bosgoed (meidoorn, bramen, sleedoorn, hondsroos, etc..) aan en worden aan Nederlandse zijde nieuw aangelegde duinen voorzien van enkele duizenden helmgrasplantjes.