Welkom bij Heylen bv : Thuis in natuurlijk groenbeheer - Beheer van buitenruimte van A tot Z

Natuurlijk groenbeheer

HEYLEN bv is in 1995 opgericht door de toen twintigjarige schoolverlater Tom Heylen. Zijn achtergrond en brede interesse inzake ecologie motiveerde hem om de stap te zetten een uitvoeringsbedrijf voor natuurbeheer en natuurgerichte terrein- en landschapsinrichting op te richten. De grootste aandacht werd en wordt hierbij gegeven aan de kwetsbaarheid van vele natuurlijke groengebieden. Dankzij doorgedreven en niet aflatende investeringen in de meest geschikte, efficiënte en terreinvriendelijke machines voor dit divers takenpakket en de gedegen vakkennis en betrokkenheid van onze medewerkers hebben we in het natuurlijk groenbeheer steeds een voortrekkersrol gespeeld.

Zo zijn er tal van natuur- en groengebieden in Vlaanderen en daarbuiten waar onze mensen op de meest natuurvriendelijk mogelijke manier reeds geplagd, gemaaid, geveld en gefreesd hebben.

Beheer van buitenruimtes van A tot Z.

Door het groeiend aantal medewerkers en om een grotere continuiteit in het werkaanbod te verzekeren, hebben we ons activiteitenpakket doorheen de jaren fors uitgebreid.

We denken en ontwerpen graag met u mee rond de invulling van elk perk, plein of groengebied.

We richten dan ook ondertussen volledige parken, groenzones en andere buitenruimtes in en nemen ook graag het navolgend beheer voor onze rekening.

Door onze doorgedreven mechanisatie en diversificatie voeren we quasi alle werken in eigen beheer uit, gaande van voorbereidende rooiings- en vellingswerken, grond- en funderingswerken, verhardingswerken, realiseren van constructies in de vorm van bruggen en vlonders, kunstwerken, speeltuigen en buitenmeubilair in hout of staal, tot aanplantings- en inzaaiingswerken.

Indien ons de mogelijkheid geboden wordt om zelf mee plaats te nemen achter de ontwerptafel, pogen we steeds een verzoening tussen natuurlijk(er) groen, avontuurlijk(er) spelen en een esthetische buitenbeleving na te streven.

Waterbouwwerken

Een buitengebied kan niet zonder water. Aansluitend op de inrichting van buitenruimtes hebben we ons ook gespecialiseerd in het uitvoeren van allerlei waterbouwwerken. We ruimen slib en vegetatie met aangepaste machines uit waterpartijen, we plaatsen een uitgebreid gamma aan oeververdedigingen en -beschoeiingen, gaande van schanskorven, over houten beschoeiingen tot natuurvriendelijke en biodegradeerbare oeververstevigingen.

We plaatsen voor u ook individuele waterzuiveringsinstallaties (KWZI) in de vorm van percolaat- en doorvloeirietvelden.

 

Onze activiteiten

Onze realisaties

In opdracht van Stichting Kempens Landschap en Erfgoed en Visie mochten we in Bornem de restauratie doen van vroeger gebruikte eendenkooien.

Zondag 18 september werd de Zegge, het oudste natuurreservaat van België, 70 jaar.

Voor de stad Maaseik hebben we een design en build mogen doen voor het speelterrein Wurfeld. De vroegere voetbalterreinen werden heringericht tot een recreatiegebied voor de wijk.