Ijsevallei

klik op afbeelding voor meer. (18afb.)

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij zijn we gestart met een grote landinrichting aan de Ijsevallei.

Deze omvangrijke opdracht ten bedrage van 1.250.000 € richt zich op het vernatuurlijken van delen van de Ijsevallei in en rond het centrum van Overijse.

Gezien de omvang van de opdracht zal ze gespreid over meerdere jaren worden uitgevoerd.

Er worden vijvers ontslibt, oeververdedigingen geplaatst, een deel van de rivier Ijse in het centrum van Overijse wordt terug open gemaakt, wandelpaden aangelegd, vlonders en vijverplatformen geplaatst, afsluitingen geplaatst, plaatselijke wachtbekkens aangelegd, een historische kasteelomgeving heraangelegd en aanplantingen uitgevoerd.