Landduinherstel Most - Keiheuvel

klik op afbeelding voor meer. (9afb.)

April 2019:
De inrichtingswerken in Most-Keiheuvel zijn afgerond. Er werd gas gegeven door onze medewerkers en onderaannemers om 17 ha stronken gefreesd en ca 16 ha vakkundig geplagd te krijgen. Weekendverblijven werden afgebroken en verwijderd, inclusief rasters. 

Januari 2019:
In het natuurgebied De Most – Keiheuvel wordt er in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Natuur en Bos, door ons gestart met de tweede fase van een grootschalig landduinherstel.
Hiertoe wordt er over meer dan 17 ha naaldbos verwijderd, waarna we alle stronken dienen te frezen en tenslotte het terrein volledig dienen af te plaggen.
In de marge van dit project dienen we nog een tiental oude en vervallen weekendverblijven op te ruimen inclusief draadomheiningen.