Landscaping The Court Nike

klik op afbeelding voor meer. (17afb.)

April 2019:
The Court is speelklaar ! Een omgevingsaanleg uitvoeren terwijl tal van andere aannemers nog voor, naast en achter je bezig zijn, is geen gemakkelijke klus blijkt. We zijn dan ook blij en trots deze opdracht te kunnen afronden binnen de vooropgestelde termijn. 
Om onkruidgroei tegen te gaan, werd er plaatselijk tussen vaste planten gewassen zeezand aangebracht. Dit zal ons in het tweejarig onderhoud van dit project achteraf veel tijd besparen..

Maart 2019:
De omgeving van het gloednieuwe logistieke centrum “The Court” van Nike begint letterlijk en figuurlijk groen te kleuren !
Er werden reeds hakhoutwallen aangeplant, bruggen werden verhoogd en aangesloten op een nieuw aangelegd uitgewassen betonnen fietspad. Er werd een uitbreiding van de bestaande vijver gerealiseerd.
Het nieuwe parkeergebouw werd voorzien van een aanvulling met aarde. De steile taluds werden via hydroseeding met een aangepast, streekeigen en kruidenrijk mengsel ingezaaid.
 
September 2018:
Na een lange en intense selectieprocedure zijn we trots te mogen melden dat we in opdracht van Nike de volledige landscaping rond hun nieuwbouwproject “The Court” te Ham mogen uitvoeren. Naar analogie met het naastgelegen zustergebouw “Wings” wordt er geopteerd om een meer natuurlijk parklandschap aan te leggen waarbij er uitdrukkelijk wordt geopteerd voor streekeigen beplantingen en biodiversiteitsversterkende maatregelen.