Meander Grote Nete Malesbroek

klik op afbeelding voor meer. (25afb.)

Aan de Grote Nete te Geel thv het natuurgebied Malesbroek bevindt er zich een stuw die vismigratie verhindert. Om het hoogteverschil op een visvriendelijke manier te overbruggen wordt er door ons een meander naast de stuw aangelegd. Deze meander vangt een deel van het Netewater stroomopwaarts van de stuw op en laat dit stroomafwaarts van de stuw terug in de Grote Nete vloeien. Met asverspringingen van de waterloop, breuksteenhellingen en vistrappen wordt het hoogteverschil in deze meander geleidelijk opgevangen teneinde vissen toe te laten te kunnen passeren.

Binnen deze opdracht dienden we ook twee betonnen bruggen te plaatsen. Aan de inlaat van de meander wordt een kokerbrug geplaatst, aan de uitlaat dient een brugdek met twee betonnen landhoofden voorzien te worden.