Vijverherstel de Watering Arendonk

klik op afbeelding voor meer. (13afb.)

Exact een jaar geleden zijn we gestart met dit omvangrijke vijverherstelproject in opdracht van Agentschap Natuur en Bos.

Een historisch complex van vier voormalige viskweekvijvers diende volledig te worden heraangelegd ten voordele van watervogels en rietbroeders.

Alle oude en geërodeerde vijverdijken werden volledig ontbost, ontdaan van stronken en heraangelegd (verbreed, verhoogd en genivelleerd). De vijverbodems werden geruimd van slib. Dit slib werd deels afgevoerd en deels verwerkt in nieuwe rieteilanden.

Er werd een volledig nieuw waterreguleringssysteem aangelegd d.m.v. nieuwe diepe waterzouwen, betonnen aflaten, stuwen en kopmuurtjes. Op deze manier zijn alle vijvers met elkaar verbonden en kan via een cascadesysteem alle vijvers worden bevloeid.