Wolvenberg

klik op afbeelding voor meer. (10afb.)

In opdracht van AG Vespa, het vastgoedbeheerbedrijf van de stad Antwerpen, en Aquafin moeten we in park Wolvenberg / Brilschrans,  een parkje geprangd tussen de Ring van Antwerpen en de Binnensingel, een waterinfiltratiesysteem met nazuivering aanleggen.

In een nabije toekomst wordt alle hemelwater uit de ruime omgeving van het station van Berchem immers afgekoppeld van de riolering. Dit water zal worden afgeleid naar het park Wolvenberg / Brilschrans.

Voorafgaandelijk dienen we bestaande wadi’s aan te passen en te voorzien van bentonietmatten. Op die manier sturen we het water naar een door ons aangelegde nazuivering met infiltratiemogelijkheden. De nazuivering wordt tevens uitgerust met een afdeklaag in esthetische keien en enkele spelaanleidingen teneinde deze beter te integreren in het parklandschap.