Natuur & Groenbedrijf

Thuis in natuurlijk groenbeheer

Heylen bvba
VCA facebook
xx yy klik op de foto voor meer beelden !

Waterbouwwerken

Tenslotte voeren we ook waterbouwwerken en oeververdedigingswerken uit. We kunnen slibruimingen uitvoeren en zowel klassieke als meer ecologische oeverbeschoeiingen voor u plaatsen

M.b.v. een hydraulische trilblok aan één van onze graafmachines heien we perkoenpalen in alle lengtes, maten en soorten op een snelle en efficiënte manier in vijver- en of grachtbodems waarna eventueel oeverbeschoeiingsmatten of andere erosiewerende materialen tegen deze palen aangebracht worden.