Pleinen, Paden en Wegen

Bij de herinrichting van buitenruimtes worden vaak nieuwe pleinen, paden en wegen aangelegd.

Doorheen de jaren hebben we een uitgebreide ervaring opgebouwd inzake allerlei verhardingen en semi-verhardingen, dewelke we al dan niet met vaste externe partners realiseren.
Zo kunnen we u van dienst zijn bij de aanleg van pleinen, paden en wegen in semi-verharding zoals daar zijn porfier, dolomiet, ternair zand, boskiezel etc.

We hebben zelf fors geïnvesteerd in een gamma aan mini-tractoren en kilverbordjes om ook kleinere parkwegen en paadjes mooi glooiend en bolrond aan te leggen.
Ook wegen en pleinen in beton of asfaltbeton voeren we uit, al dan niet in combinatie met borduren, natuursteen- of betonklinkerverhardingen.