Valaarpark Wilrijk

Ten laste van de stad Antwerpen hebben we in het Valaarpark in Wilrijk een parkvijvertje mogen renoveren.

Vooreerst werd de vijver, omringd door hoge parkbomen, leeggepompt en ontdaan van een twintigjarige sliblaag.

We hebben zelf een voorstel/ontwerp moeten formuleren om over een lengte van vijfentwintig meter een hoge parkbrug met leuningen te realiseren. Deze parkbrug loopt dwars door de vijver.

Tenslotte werden de vijveroevers volledig gerenoveerd waarbij de steilste, afkalvende oevers werden voorzien van een dubbele betuining met hardhouten palen en vlechtmatten.