Waterwerken

Kleinschalige afvalwaterzuivering door plantensystemen

Het uitvoeren van waterbouwwerken, slibruimingen en oeververdedigingswerken hoort ook tot ons takenpakket.