Aanleg fase II stadspark Turnhout Heizijdse Velden

Februari 2020

Het nieuwe Turnhoutse park “Heizijdse Velden” is na het beëindigen van alle aanplantingswerken volledig afgewerkt. Een honderdtwintigtal hoogstambomen en enkele duizenden struiken werden aangeplant. De hoge waterstanden in de centrale beek laten de waterspeeltuin nu echt tot zijn recht komen.

September 2019

De werken aan het nieuwe park zijn bijna beëindigd. De grindspeelplaats en zandspeelplaats zijn afgewerkt. Ook werd alle meubilair en fietsenstallingen geplaatst.

Juni 2019

Ten noorden van de stadskern van Turnhout zal in de nabije toekomst een aanzienlijke stadsuitbreiding worden gerealiseerd. Om de woon- en milieukwaliteit te garanderen wordt er door de stad Turnhout en de private projectontwikkelaar fors geïnvesteerd in een nieuw natuurlijk park dat als een groene slinger rond de nieuwe uitbreiding en door een bestaande beekvallei zal worden aangelegd. Het park moet voldoende natuurlijk groen herbergen, een belangrijke waterberging van de regenwaterafvoer van de omvangrijke bijkomende verharde woonoppervlaktes kunnen herbergen en voldoende ruimte laten voor sport en spel voor jongeren.

Het park zal dan ook worden uitgerust met talrijke natuurlijke waterpartijen met glooiende oevers, bruggen die de beekvallei dwarsen, een betonnen fietspad dat het park doormidden snijdt en semi-verharde wandelpaden die het park doorkruisen. Verscheidende types natuurlijk hooiland met bloemrijk karakter, zowel voor vochtige als drogere bodems, zullen worden aangelegd. Sport, spel en ontspanning zal worden geboden in de vorm van rustterrassen, picknickplaatsen, een grote vijvervlonder, natuurlijke speel- en klimconstructies in acacia-hout. Tevens wordt een trapveld en een omheinde hondenlosloopzone aangelegd.

We zijn dan ook verheugd dat we de tweede fase van dit mooie project in mei hebben mogen opstarten.