Amfibievoertuig TRUXOR

Ter uitbreiding van ons takenpakket en machinepark hebben we een nieuw amfibievoertuig TRUXOR T50 aangeschaft.

Deze machine kan zowel varen als rijden op moeilijk toegankelijke en extreem kwetsbare terreinen zoals bvb veengebieden en andere waterrijke gebieden.

We hebben verscheidene aanbouwmachines voor deze machine. Zo kunnen we ondermeer riet- en andere oevervegetaties maaien met een dubbelsnijdende messenbalk, ondergedoken watervegetatie zoals fonteinkruiden en lelies maaien tot een diepte van ca 200 cm onder de waterspiegel. Met behulp van een verzamelrijf aan de machine kunnen afgemaaide plantendelen, bladeren, algen, overwoekerende exotenvegetaties als waterteunisbloem en parelvederfonteinkruid worden verzameld op punten waar machinale afvoer mogelijk is.

Met behulp van een kraantje op deze machine kunnen geulen worden getrokken en kleine houtige opslag worden verwijderd.