Natuurlijke inrichting Hornzeevijver Genk

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij en Natuurpunt dient deze grotendeels verlande en dichtgeslibde vijver volledig te worden heraangelegd.
Begroeiing op de vijverbodem en slib worden geruimd en afgevoerd, houtopslag op de oevers wordt gekapt, een eiland met hoogstammige bomen wordt volledig verwijderd.
Tot slot wordt een nieuw aflaatsysteem met overstortput geplaatst en wordt de stroomafwaarts gelegen riolering grondig gereinigd.