Renovatie waterzuivering provinciaal domein Nieuwenhoven

In opdracht van het provinciebestuur van Limburg hebben we de bestaande Kleinschalige waterzuivering (KWZI) van het provinciaal domein van Nieuwenhoven moeten renoveren.

De twee percolatierietvelden en het achterliggende doorstroomrietveld dat fungeert als nazuivering werden volledig vernieuwd, inclusief het leveren en aanbrengen van nieuwe folies, drainagebuizen en bevloeiingsbuizen. Vervolgens werden een lagune en grachtenstructuur waar het gezuiverde water in geloosd wordt opnieuw aangelegd inclusief nieuwe schanskorfkopmuren.