Terril Klaverberg

In opdracht van de Vlaamse Overheid en in participatie met de stad Genk voeren we een volledig herinrichtingsplan uit voor de terril Klaverberg op de grens tussen Genk en As.

Belangrijkste doel van de herinrichting is natuur te herontwikkelen en de groeiende bezoekersstroom op de terril in goede banen te leiden.

We hebben delen van de voormalige heidebegroeiing vrijgesteld van houtige opslag, begrazingsrasters geplaatst, poelen, een hondenlosloopzone, een nieuwe parking en een nieuw uitkijkpunt bovenop de terril aangelegd en oude gebouwen afgebroken.

Alle dienstwegen werden voorzien van een nieuwe toplaag in gebroken betonverharding. Tenslotte hebben Milan en Ward meer dan 450 (!!) nieuwe trappen aangelegd met betonnen borduren en grasdals om de terril volledig te kunnen beklimmen.