Wijg en Co

In Wijgmaal nabij Leuven is er een cohousingproject “Wijg en Co” gerealiseerd waarbij een bestaand schoolgebouw en omgeving werd omgevormd tot 33 wooneenheden en een gezamenlijk paviljoen.

Wij werden belast met de volledige omgevingsaanleg van dit project.

Er werden nieuwe toegangswegen en wandelpaden, alsook een ontmoetingsplein aangelegd in beton. Er werd zowel getalocheerde als uitgewassen beton geplaatst. Aangrenzende grindgazonstroken moeten voorkomen dat er teveel rijschade optreedt bij intensiever gebruik. Toegangspaden en fietsenstallingen werden aangelegd in betonklinkers, een grote parking vooraan de site werd uitgevoerd in betonnen grasdals. Een petanqueveld in dolomiet werd aangelegd naast het gemeenschappelijk paviljoen. Naast het uitvoeren van terreinmodelleringen en aanleg van wadi’s behelsden de grondwerken ook het zaaiklaar maken van het volledige terrein. Tenslotte werden gepaste hooilandmengsels en gazonstroken ingezaaid. In de winterperiode zullen nog aanplantingen in de vorm van randstruwelen en hoogstam(fruit)bomen worden uitgevoerd.