Landduinherstel Weelde - Kampheide

Vlak tegen het militair domein van Weelde (Antwerpen) zijn we in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Natuur en Bos, gestart met een groot natuurinrichtingsproject.

Over een oppervlakte van 20 ha zullen voormalige landduinen in ere hersteld worden. Deze landduinen waren tientallen jaren geleden bebost en worden nu ontdaan van alle houtige begroeiing.

Alle stronken worden individueel uitgefreesd, kruinhout wordt verzameld en fijn vermalen met bosfrees. Tenslotte wordt de opgebouwde humuslaag volledig afgeschraapt en afgevoerd.