Meanders Kleine Nete Herentals

In Herentals zijn we in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij gestart met een groot hermeanderingsproject aan de Kleine Nete. Verspreid over 5 werfzones ter hoogte van de natuurgebieden Olens Broek en Hellekens worden oude Netemeanders terug ingeschakeld en/of grondwerken uitgevoerd om het valleilandschap zijn waterbergend karakter te verbeteren. De huidige, rechtgetrokken Netebedding wordt plaatselijk dan ook grotendeels gedempt. Dit omvangrijk moerasherstelproject gaat gepaard met bijkomende waterbouwkundige ingrepen zoals damwanden, breuksteenbestortingen, doorwaad- en doorrijdbare plaatsen. Als sluitstuk zal ook een volledig nieuwe stalen met hout beklede wandelbrug met een overspanning van ca 26 m over de Nete worden geplaatst ter hoogte van het Olens Broek. Deze brug zal de wandeltrajecten op linker- en rechteroever met mekaar verbinden.