Onze realisaties

Zondag 18 september werd de Zegge, het oudste natuurreservaat van België, 70 jaar.

Gebruikte technieken :

Voor de stad Maaseik hebben we een design en build mogen doen voor het speelterrein Wurfeld. De vroegere voetbalterreinen werden heringericht tot een recreatiegebied voor de wijk.

In opdracht van AG Vespa, het vastgoedbeheerbedrijf van de stad Antwerpen, en Aquafin moeten we in park Wolvenberg / Brilschrans, een parkje geprangd tussen de Ring van Antwerpen en de Binnensingel, een waterinfiltratiesysteem met nazuivering aanleggen.

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij zijn we gestart met een grote landinrichting aan de Ijsevallei.
Deze omvangrijke opdracht ten bedrage van 1.250.000 € richt zich op het vernatuurlijken van delen van de Ijsevallei in en rond het centrum van Overijse.

De Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Tienen hebben de handen in mekaar geslagen om een vismigratieknelpunt op te lossen en een hermeanderingstraject te starten aan de Grote Gete te Tienen, en dit net buiten het centrum.

Gebruikte technieken :

In opdracht van de gemeente Herent hebben we een volledig nieuw avontuurlijke speelzone mogen aanleggen op een braakliggend terrein.

In 2020-2021 hebben we voor de provincie Vlaams-Brabant grootschalige natuurontwikkelingswerken uitgevoerd aan het Vinnemeer in Zoutleeuw, het grootste binnenmeer van Vlaanderen.
Aansluitend hierop zijn we nu een bijkomende opdracht aan het uitvoeren aan de onthaalgebouwen van het provinciaal domein aldaar.

In opdracht van de Vlaamse Overheid en in participatie met de stad Genk voeren we een volledig herinrichtingsplan uit voor de terril Klaverberg op de grens tussen Genk en As.

Ter uitbreiding van ons takenpakket en machinepark hebben we een nieuw amfibievoertuig TRUXOR T50 aangeschaft.

Gebruikte technieken :