Onze realisaties

In de schaduw van de abdij van Averbode hebben we in opdracht van het Regionaal Landschap Noord-Hageland en de gemeente Scherpenheuvel-Zichem een natuurlijk speelnatuurparcours aangelegd.

Gebruikte technieken :

In Herentals zijn we in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij gestart met een groot hermeanderingsproject aan de Kleine Nete.

In opdracht van Stichting Kempens Landschap en Erfgoed en Visie mochten we in Bornem de restauratie doen van vroeger gebruikte eendenkooien.

Zondag 18 september werd de Zegge, het oudste natuurreservaat van België, 70 jaar.

Gebruikte technieken :

Voor de stad Maaseik hebben we een design en build mogen doen voor het speelterrein Wurfeld. De vroegere voetbalterreinen werden heringericht tot een recreatiegebied voor de wijk.

In opdracht van AG Vespa, het vastgoedbeheerbedrijf van de stad Antwerpen, en Aquafin moeten we in park Wolvenberg / Brilschrans, een parkje geprangd tussen de Ring van Antwerpen en de Binnensingel, een waterinfiltratiesysteem met nazuivering aanleggen.

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij zijn we gestart met een grote landinrichting aan de Ijsevallei.
Deze omvangrijke opdracht ten bedrage van 1.250.000 € richt zich op het vernatuurlijken van delen van de Ijsevallei in en rond het centrum van Overijse.

De Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Tienen hebben de handen in mekaar geslagen om een vismigratieknelpunt op te lossen en een hermeanderingstraject te starten aan de Grote Gete te Tienen, en dit net buiten het centrum.

Gebruikte technieken :

In opdracht van de gemeente Herent hebben we een volledig nieuw avontuurlijke speelzone mogen aanleggen op een braakliggend terrein.