Onze realisaties

In opdracht van de stad Tongeren werden we belast met een design-and-build opdracht. Met een beperkt budget moest er een natuurlijke en avontuurlijke ontmoetingsplaats aan de grens van het natuurgebied de Kevie worden ontworpen en gebouwd.

We hebben geïnvesteerd in een bijkomende nieuwe graafmachine in moerasuitvoering. We wensen machinist Gillis veel geluk met zijn nieuwe machine !

In Wijgmaal nabij Leuven is er een cohousingproject “Wijg en Co” gerealiseerd waarbij een bestaand schoolgebouw en omgeving werd omgevormd tot 33 wooneenheden en een gezamenlijk paviljoen. Wij werden belast met de volledige omgevingsaanleg van dit project.

Gebruikte technieken :

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij en binnen de werkingsmiddelen van de Ruilverkaveling Jesseren hebben we vlakbij het Klooster van Colen in een sterk reliëfrijk moerasgebied een volledig nieuwe wandellus aangelegd in de vorm van knuppelpaden en een grote hellingtrap.

Onze oude FAE-bosfrees werd ingeruild voor een nieuwe zware FAE-bosfrees met een werkbreedte van 225 cm.

In januari zijn we in opdracht van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant gestart met de herinrichting van de ‘Grote Speeltuin’ in het provinciaal domein van Kessel-Lo.

In opdracht van de provincie Limburg hebben we de laatste fase van de sanering van de Dautenbeek aangevat.

Gebruikte technieken :

De laatste fase van de stadsontwikkeling “Hoedhaarsite” te Lokeren is afgerond. Ons aandeel in deze bedroeg het construeren van vlonders, zitterrassen en bruggen.

In opdracht van de stad Tongeren hebben we een klein parkje in het gehucht Nerem heraangelegd. Buro Landschap voorzag ons van een ontwerp waardoor het parkje aantrekkelijker, avontuurlijker en natuurlijker zou worden.

Gebruikte technieken :